Thông tin liên hệ : 

MB 2122 Phường Đông Hải, TP Thanh Hoá

Hotline: 0944.776.488
Email: taotuoitot@gmail.com
Websie: http://taotuoitot.com